ההרשמה באמצעות האתר הסתימה.
יהיה ניתן להירשם במקום הכנס בעמדות הרישום על בסיס מקום פנוי באמצעות כרטיס אשראי בלבד (ויזה | מאסטר כארד | ישראכארט).

נתראה בכנס!