קול קורא להגשת הצעות להרצאות

לתשומת לבך – מועד הגשת קול קורא עבר, תשובות ישלחו במהלך החודשים הקרובים.
 
אופן ומועד הגשת ההצעות
המעוניינים להגיש הצעה להגשת הרצאה/ות יעבירו עד ליום ה- 31 במרץ, 2019 תקציר
התקציר יועבר לאיגוד במסמך WORD עד עמוד אחד
למייל info@engineering.org.il על העמוד לכלול:
✳ נושא ההרצאה
✳ תיאור תמציתי של ההרצאה
✳ שם המרצה
✳ מקום עבודה ותפקיד
✳ מייל וטלפון ליצירת קשר
✳ נספחים- קישורים לסרטונים / מצגות וכל אמצעי המחשה אחר
 
תשובות יינתנו במהלך החודשים הקרובים ולא יאוחר מה-31 לאוגוסט, 2019  – כפוף להחלטת ועדת ההיגוי.
עד אמצע יוני, 2019 – פרסום שלד התכנית.
 
הנושאים בהם יעסוק הכנס השנה הם:
1. אדריכלות והנדסה.
2. בנייה לגובה וערוב שימושים.
3. בניינים חכמים.
4. אפליקציות והייטק בענף הבנייה.
5. הנדסה מבנים.
6. התחדשות עירונית, שכונות מגורים, הסכמי גג, מחיר למשתכן.
7. מגה פרויקטים.
8. תשתיות תחבורתיות תעופתיות, ימיות, מסילתיות.
9. תנועה ותחבורה.
10. קרקע, ביסוס וגיאוטכניקה.
11. איכות בבניה וניהולה.
12. בטיחות אש.
13. בטיחות בעבודה.
14. אחזקת מבנים ותשתיות.
15. גשרים.
16. היבטים משפטיים בהנדסה אזרחית.
17. הנדסת ביצוע ושיטות ביצוע.
18. חומרים וטכנולוגיות בניה.
19. חידושים במחקר.
20. מים ביוב ניקוז.
21. מנהור.
22. מערכות מידע לתכנון וניהול בהנדסה אזרחית.
23. ניהול הבניה, כלכלה, תקצוב, לוחות זמנים.