פרופיל האיגוד

איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות, המייצג את המהנדסים האזרחים בישראל, יצא לדרך עצמאות בשנת 1998 במטרה לקדם את מקצוע ההנדסה האזרחית ואת מעמד המהנדס האזרחי. האיגוד פועל במסגרת לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל, המייצגת את כלל המהנדסים בכל תחומי ההנדסה. האיגוד מונה כ- 4,500 חברים הפועלים בהתנדבות.

פעילות מקצועית
 – פעילות האיגוד מתבצעת במסגרת 12 תאים מקצועיים בתחום ההנדסה האזרחית: ניהול הבנייה, מבנים (קונסטרוקציות), הנדסה סייסמית, תנועה ותחבורה, כבישים, גיאוטכניקה, חומרים וטכנולוגיות, בניה ירוקה, מים ביוב וניקוז, אחזקה, מנהור, בטיחות אש, ביצוע. הכשרה והעשרה מקצועית הינן חוד החנית של פעילות האיגוד, אשר נעשית במסגרת כנסים, קורסים, סיורים וימי עיון. האיגוד מקיים עשרות מפגשי העשרה בשנה בהם משתתפים אלפי מהנדסים מכל רחבי הארץ. איגוד המהנדסים מקיים שיתוף פעולה עם הדרג המחוקק והמבצע, בכל הקשור לענף התכנון והבנייה במטרה לקדם נושאים בתחום התקינה, הכשרת מהנדסים בישראל וייצוג האיגוד בארגונים הנדסיים מובילים בעולם. יו"ר האיגוד חבר במועצה להנדסה ואדריכלות, ונציגי האיגוד מוזמנים ומשתתפים, באופן קבוע, בישיבות ועדות הכנסת הקבועות ו/או המיוחדות, הדנות בנושאים הקשורים להנדסה אזרחית ולנושאי תכנון ובנייה.

מטרת האיגוד
 הינה לקדם את מקצוע ההנדסה האזרחית ואת מעמד המהנדס האזרחי בישראל, וזאת באמצעות פעילות העשרה מקצועית ומעורבות בחקיקה ובקבלת החלטות בדרג המדיני בכל הקשור לענף התכנון והבניה. הפעילות להעשרת המהנדסים כוללת קיום קורסים, ימי עיון וסיורים מקצועיים לקידום הכשרתו של המהנדס האזרחי והפצת מידע מקצועי שוטף בתחומים מקצועיים.

לאיגוד המהנדסים עיתון מקצועי בשם "הנדסת בנייה ותשתיות", המופץ בקרב כל חבריו ובקרב העוסקים בתחום הבניה אחת לרבעון. האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטות על ידי הדרג המדיני בכל הקשור לענף הבנייה והתשתיות ופעיל בכל הוועדות שמונו על – ידי משרדי הממשלה השונים וכן בוועדות שהוקמו בכנסת ועוסקות בתחום. לאיגוד המהנדסים קשרי שיתוף פעולה עם הגופים המובילים בתחום הבניה בארץ, כמו: הטכניון, מכון התקנים הישראלי, התאחדות בוני הארץ התאחדות התעשיינים, המועצה לבנייה ירוקה, עמותת אדריכלים ועוד.