צוות האיגוד:

בשמת פלג-סרצנסקי, מנכ"לית
יובל למפל, מנהל פיתוח תכניות הדרכה
הגר מגד-זיו, מנהלת שיווק ופרסום
סופי מור, מנהלת אדמיניסטרטיבית
איילת השחר בכור, מזכירת משרד