צוות האיגוד:

בשמת פלג-סרצנסקי, מנכ"לית
יובל למפל, מנהל פיתוח תכניות הדרכה
איילת השחר בכור, מזכירת משרד