חברי הנהלת האיגוד:

יגאל גוברין, יו"ר איגוד המהנדסים
ישראל דוד, מ"מ יו"ר האיגוד ויו"ר תא קונסטרוקציה
איתי לויתן, יו"ר ועדת השתלמויות וחבר תא קונסטרוקציה
מיכאל גרונסקי, גזבר האיגוד וחבר תא ניהול
עמי פורן, חבר תא ניהול
אדי קורן, יו"ר ועדת מומחים ובוררים וחבר תא ניהול