חברי ועד כנס בנייה ותשתיות 2017

חברי ועד האיגוד

דני מריאן, יו"ר האיגוד

ישראל דוד, מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, יו"ר תא מבנים

יעקב פרידמן, יו"ר תא בטיחות אש

יאיר דיקמן, חבר תא מבנים ומ"מ יו"ר תא מבנים

איתי לויתן, חבר תא מבנים

פאולינה וייץ, יו"ר תא ביצוע

אורלי אינדיצקי, יו"ר תא בנייה ירוקה (קיימות(

דוד דוד, יו"ר תא גיאוטכניקה

אדי ליבוביץ, יו"ר תא הנדסה סיסמית

גלית אגרנטי, יו"ר תא חומרים

יהודה אריה, יו"ר תא תנועה ותחבורה

ראובן לבאון, יו"ר תא כבישים

יאיר קורנברג, יו"ר תא מים וביוב

ארנון רוזן, יו"ר תא מנהור

שי מרגולין, יו"ר תא ניהול פרויקטים

עמי פורן, חבר תא ניהול פרויקטים

אורי שקד, חבר תא ניהול פרויקטים

רוני סרי, חבר תא ניהול פרויקטים

אדי קורן, חבר תא ניהול פרויקטים

שמוליק גדרון, חבר תא ניהול פרויקטים

יעקב גריאני, חבר תא ניהול פרויקטים

לוזי מרגולין, חבר תא ניהול פרויקטים

מיכאל גרונסקי, חבר תא ניהול פרויקטים
 

נותני חסות

                                                                                                           

ארגונים שותפים