חברי הנהלת כנס בנייה ותשתיות 2017

חברי הנהלת האיגוד

דני מריאן, יו"ר איגוד המהנדסים

ישראל דוד, מ"מ וסגן יו"ר האיגוד, ראש תא מבנים

איתי לויתן, יו"ר ועדת השתלמויות וחבר תא מבנים

מיכאל גרונסקי, גזבר האיגוד, יו"ר ועדת הכספים וחבר תא ניהול פרויקטים

אדי קורן, יו"ר ועדת בוררים ומומחים

עמי פורן, חבר הנהלה וחבר תא ניהול פרויקטים
 

נותני חסות

                                                                                                           

ארגונים שותפים