פורמט הגשה לכנס בנייה ותשתיות 2017

הנחיות להגשת תקציר / מאמר

מיועד למרצים שהתקבלו לתוכנית הכנס בלבד. 


כל מרצה בכנס מחויב בדמי השתתפות מוזלים ובהגשת התקציר/מאמר, הביוגרפיה והתמונה.
 
*  קובץ סגור מסוג PDF (שימו לב המאמר יפורסם בפורמט שיוגש לכן חשוב להקפיד על ההנחיות)
*  מספר עמודים מקסימאלי: 5 עמודים. 
*  גודל עמוד: A4. נא להשתמש בנייר חלק ללא לוגו מסחרי של חברה.
*  סידור טקסט: עמודה אחת
*  סוג הפונט (אותיות): Arial 

*  גודל אותיות והדגשות:

 • כותרת: 16 נקודות, מודגש
 • מחברים: 11 נקודות, רק מרצה מודגש
 • מקומות עבודה: 11 נקודות, לא מודגש, נטוי
 • גוף התקציר / המאמר: 11 נקודות לא מודגש. כותרות ותתי כותרות יש להדגיש.

*  ריווח:

 • רווח כללי בכל התקציר / מאמר - רווח 1 בין שורה לשורה
 • רווח בין הכותרת למחברים – שתי שורות רווח
 • רווח בין המחברים למקומות העבודה – שורה אחת מתחת לשנייה
 • רווח בין מקומות העבודה לגוף התקציר / המאמר – שתי שורות רווח

*  שוליים: 2.5 ס"מ בראש הדף, 2.5 ס"מ בתחתית, 2.5 ס"מ מצד ימין, ו- 2.5 ס"מ מצד שמאל. 

*  מבנה:

 • יש להשאיר רווח כפול (2 שורות) ולהדפיס בצורה ממורכזת את שמות המחברים - תחילה תואר, שם פרטי ולאחר מכן שם המשפחה. שמו של מציג התקציר / המאמר יודפס עם הדגשה.
 • בשורה הבאה יודפס בצורה ממורכזת, שם המוסד/ות, והכתובת באותיות נטויות.
 • לאחריהם יש להשאיר רווח כפול (2 שורות). לאחריו יש להדפיס תקציר באורך של עד 10 שורות, בפונט בגודל 12.
 • לאחר התקציר, יש להשאיר שורה רווח, ולהתחיל את המאמר.
 • את המאמר יש לכתוב על פי סדר הנושאים הבא: מטרת העבודה, שיטות, תוצאות ומסקנה. בכתיבת מאמרים יישומיים יש להתמקד בתיאור וניתוח המתודולוגיה שיושמה ולא בתיאור הפרויקט הספציפי. 

*  גרפים, טבלאות ותמונות: יש לשתול במקום המתאים בטקסט. חשוב מאוד!  על הגרפים ו/או התמונות להיות ברזולוציה שלdpi 300  לפחות.

*  יש להוסיף מספרי עמודים ממורכזים בתחתית העמוד.

 

 לחץ כאן למידע בנוגע להגשת תקציר/מאמר 

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות הכנס: 

ארטרא בע"מ, רח' נירים 1, ת.ד. 9352 (בית קנדה) תל אביב 6109202
טל': 6384444  - 03
פקס: 6384455 - 03
דואר אלקטרוני:  mehandes@ortra.com

נותני חסות

                                                                                                           

ארגונים שותפים